HÍREK

Álláspályázati hirdetmény
(2021-12-13)

Vác Város Levéltára pályázatot hirdet a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 40. §-a alapjántakarítói munkakör betöltésére. A munkaviszony időtartama: 2022. január ...
bővebben

Vác Város Levéltára év végi munkarendje
(2021-12-08)

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Levéltára ZÁRVA TART 2021. december 24. és 31. között. Ügyfélszolgálati megkereséseiket írásban adhatják ...
bővebben

Levéltári járványügyi szabályok
(2021-11-10)

Tisztelt Ügyfeleink, Kutatóink és Látogatóink! Intézményünk az alábbi járványügyi szabályok szerint látogatható 2021. november 15-től. A levéltár látogatói (ügyfelek, kutatók) ...
bővebben

30 éve történt - dokumentum-kiállítás
(2021-10-18)

...
bővebben

IV. Levéltári Piknik
(2021-09-17)

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! ...
bővebben

VÁCI HÍREK

Szeretettel köszöntjük a szépkorú Oly Tibornét
2022-01-28 07:52:20
Kézilabda – A legjobb 8 között a hazai kupasorozaton
2022-01-26 19:44:25
A váci hulladékszállítási rend február 1-től
2022-01-26 13:55:46
Zéró tolerancia az antiszemitizmussal szemben
2022-01-26 08:29:01
Ismét pályázik Vác a Rádi út felújítására
2022-01-25 08:08:03

TÁMOGATÓINK

Közérdekű adataink

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként Vác Város Levéltára e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

I. Szervezeti és személyzeti adatok  
  Hivatalos név Vác Város Levéltára    
  Székhely 2600 Vác, Múzeum u. 4.    
  Adószám 16935286-1-13    
  Bankszámlaszám 11742094-16935286    
  Postacím H-2600 Vác, Múzeum u. 4.    
  Telefonszám 06-27-305-444    
  E-mail info@vacarchivum.hu    
  Honlap vacarchivum.hu    
  Nyitva tartás Hétfő–csütörtök 7.30–16.00  
    Péntek 7.30–13.30  
  Ügyfélszolgálat 2600 Vác, Múzeum u. 4    
    Telefon: 06-27-305-444    
    E-mail: info@vacarchivum.hu
    Levélcím: H-2600 Vác, Múzeum u. 4.
    Ügyfélszolgálati referens: Vida Ákos segédlevéltáros
    Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő–csütörtök 8.00–15.30
      Péntek 8.00–13.00
  Kutatószolgálat 2600 Vác, Múzeum u. 4    
    Telefon: 06-27-305-444    
    E-mail: info@vacarchivum.hu
    Levélcím: H-2600 Vác, Múzeum u. 4.
    Kutatószolgálati referens: Juhász Gábor levéltáros
    Kutatószolgálati időpontok: Hétfő–szerda 8.00–15.30
      Csütörtök szünnap
      Péntek 8.00–13.00
  Szervezeti struktúra Valamennyi munkatárs az igazgató közvetlen beosztottja.
  A szerv vezetője Dr. Horváth Ferenc igazgató    
    Hivatali elérhetősége: 2600 Vác, Múzeum u. 4.
      Telefon: 06-27-305-444
      E-mail: igazgato@vacarchivum.hu
         
  Vác Város Levéltára Alapító okirata  
  Vác Város Levéltára Törzskönyvi kivonata  
  Vác Város Levéltára Szervezeti és Működési Szabályzata  
         
  Nyilvántartások Fond- és állagjegyzék    
    Kiadványok    
    Adatbázisok    
    Pályázatok    
         
II. Törvények
  1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
  1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról [Hatályon kívül: 2010. április 1.]
  1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
  2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról
  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
         
III. Rendeletek
  Kormányrendeletek      
  191/2001. (X. 18.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról
  13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről
  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
         
  Miniszteri rendeletek      
  13/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
  16/2001. (X.18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról
  17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
  3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályai
  4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról
  6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről
  7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
  17/2002.(VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartásának szabályairól
  27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
  27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
   
  Közérdekű adatok előírásai
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
   
IV. Közadattár
  Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
   
V. Közérdekű adatok kezelése
  Vác Város Levéltára Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata
  Kutatói adatkezelési nyilatkozat
  Ügyfélszolgálati adatkezelési nyilatkozat
  A jelen adatkezelési nyilatkozat a www.vacarchivum.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
Az adatok kezelését Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u. 4. végzi.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki.
Vonatkozó jogszabályok:
  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint sz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410;  http://naih.hu
   
  Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének szabályzata
   
VI. Pályázati beszámolók
  Vác Város Levéltára pályázati beszámolói
   
VII. Statisztikák
  Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
  Központi Statisztikai Hivatal
   
VIII. Szabályzatok
  Alapító okirat
  Törzskönyvi kivonat
  Szervezeti és működési szabályzat
  Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
  Iratkezelési szabályzat és irattári terv
   
IX. Éves szakmai beszámolók
  Vác Város Levéltára éves szakmai beszámolói
   
X.
Éves költségvetési beszámolók
  Vác Város Levéltára költségvetési beszámolói
   
XI.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
   
XII.
Közadatkereső
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Vác Város Levéltára
2600 Vác, Múzeum u. 4.
Tel: 27/305-444
info@vacarchivum.hu
igazgato@vacarchivum.hu