Önálló kötetek
Kiadás éve Cím Letöltés
1987 Hogyan írjam meg üzemem történetét? Útmutató. Bp. 1987. Pest Megyei Levéltári Füzetek 13.
1996 „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!” Írásos emlékek Vác város múltjából 1074-1990. Összeáll. Horváth M. Ferenc és Pintér Tamás. Vác, 1996. Szerk. Horváth M. Ferenc. Váci Történelmi Tár I.
1999 Veresegyház – a XXI. század küszöbén. Veresegyház, 1999.
2000 Nagybörzsöny. Száz Magyar Falu Könyvesháza. Bp. 2000.
2000 Pest-Solt megye 1860. évi település-statisztikai leírása. Közreadja: Horváth M. Ferenc és Szabó Attila. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2000. Pest Megye Múltjából 9.
2001 Héjjas Pál-Horváth M. Ferenc: Vác – Régi képeslapok, 1896-1950. Szerk. Horváth M. Ferenc., 2001. Váci Történelmi Tár II.
2004 A Ráckevei kistérség. Bp. 2004. Kincses könyvek – Kistérségek értékleltára.
2004 Böőr László-Egey Tibor-Héjjas Pál-Horváth M. Ferenc. A Pest Megyei Levéltár – Das Komitatsarchiv Pest – Pest County Archives. Levéltárismertető. Bp. 2004.
2004 Váci végrendeletek. I. 1706-1750 (-1754). Közreadja: Horváth M. Ferenc. Vác, 2006. Váci Történelmi Tár III.
2006 Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Forrásgyűjtemény. Közreadja: Böőr László, Gyarmati György, Horváth M. Ferenc. Bev. tanulmányt írta: Gyarmati György. Szerk. Horváth M. Ferenc. Vác, 2006. Váci Történelmi Tár IV.
2009 Vác, a Dunakanyar szíve. Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak. Másokkal együtt. Vác, 2009. Angol nyelvű változata külön kötetben is. Vác, the heart of the Danube Bend. A historical guide for residents and globetrotters.  
2009 Szalai Katalin–Horváth M. Ferenc: Váci krónika. Vác, 2009.  
2010 Váci végrendeletek II. (1729–) 1751–1770 (–1785). Közreadja: Horváth M. Ferenc, G. Molnár Péter. Vác, 2010. Váci Történelmi Tár VI.  
2010 Volt egyszer egy gyár – a Kodaktól a Fortéig. Kiállítás három színben. Kiállítási katalógus. Összeáll.: Horváth M. Ferenc. Vác, 2010.  
2014 Vác – városkalauz. Vác, 2014.  
2014 Vác Város Levéltára. [Levéltár-ismertető.] Írta: Horváth M. Ferenc. A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai. Magyarország Levéltárai. Kiad. Magyar Levéltárosok Egyesülete. [H. n., 2014.]  
2014 Váci végrendeletek III. (1729–) 1771–1785 (–1825). Közreadja: Horváth M. Ferenc. Vác, 2014. Váci Történelmi Tár VIII.  
2016 Magyarország kincsestára – Vác. Írta: Horváth M. Ferenc, a fotókat készítette: Fekete István. Szülőföld Könyvkiadó. Szombathely, 2016.  
2017 Horváth M. Ferenc–Hörömpő Gergely: Kivác. Falu a városban. Vác, 2017.  
2018 Magyarország kincsestára – Vác. Szöveg: Horváth M. Ferenc. Szülőföld Könyvkiadó. Szombathely, 2018.  
2018 Nagy László: Emlékeim a hadifogságból, 1914–1921. Szerk. és az utószót írta: Horváth M. Ferenc. Vác, 2018.  
 
CD-ROM
Kiadás éve Cím Letöltés
2003 A Nagybörzsöny kötet CD változata a sorozatban megjelent többi kötettel együtt egy CD-ROM-on: Száz magyar falu könyvesháza. Bp. 2003.
2003 Vác – Város a Duna partján. Összeállította Hajszter Imre. Horváth M. Ferenc: Történeti bevezető. Vác, 2003.
 
Tanulmányok, cikkek
Kiadás éve Cím Letöltés
1981 A Szentendrei Festők Társasága 1928-1951. Levéltári Szemle, 1981. 2-3. sz.
1988 A Vörösház – Rubra Domus. Naszály – Váci Fórum. 1988. 3. sz.
1989 Vác város történeti címere. Naszály – Váci Fórum. 1989. 3. sz
1989 A váci püspöki uradalom birtokigazgatási rendszere 1848-1867. Levéltári Szemle, 1989. 3. sz.
1989 Egy gimnázium hétköznapjaiból, 1948-1956. História, 1989, 4-5. sz.
1990 Központosító törekvések a váci püspöki uradalom igazgatásában 1848-1860. In: Fejezetek Pest megye történetéből. Tanulmányok. Szerk. Egey Tibor. Bp. 1990. Pest megye múltjából 7.
1990 A „népi ellenőrzés” Magyarországon 1957-1989. Levéltári Szemle, 1990. 4. sz.
1992 Vác történelmi címere. In: A metropolis árnyékában. Madách-Kör Tár I. Vác, 1992. Szerk. Németh Péter Mikola és Gyarmati György.
1994 Horváth M. Ferenc, Németh Péter Mikola: A három váci Madách-kör rövid története. In. Pest megyei krónikás – 1994. Szerk. Zomborka Márta és Mándli Gyula. Vác, 1994.
1994 A váci püspöki birtokok igazgatása. Honismeret, 1994. 3. sz.
1994 Weismaintól Vácig – a Brechler család magyarországi életútja. In: Pest megyei krónikás – 1994. Vác, 1994. Szerk. Zomborka Márta és Mándli Gyula.
1995 Kiállítások a váci fióklevéltárban. Levéltári Szemle, 1995. 1. sz.
1996 A társadalmi élet színterei – az egyesületek és történeti forrásaik. In: 1100 esztendő kincsei, értékei Pest megye közgyűjteményeiben. Cegléd, 1996.
1996 – Az Új Révai Lexikonba írt szócikkek
1998 Tragor Ignác az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. [Utószó] In: Tragor Ignác: Vác története 1848-49-ben. Váci Könyvek (Új sorozat) 11. Sajtó alá rend.: Zomborka Márta. Vác, 1998. (Fakszimile)
1998 Pest megye kézikönyve. (Dunakeszi, Nagymaros, Vác városok; Bernecebaráti, Csővár, Fót, Galgagyörk, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Őrbottyán, Penc, Perőcsény, Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Vámosmikola, Verőce, Zebegény községek története.) Bp. 1998. Magyarország Megyei Kézikönyvei. Pest megye kézikönyve. Szerk. dr. Novák László és dr. Kasza Sándor. 13/1-2. CEBA Kiadó.
1998 Nagy Iván naplója. Szerk. Tyekvicska Árpád. A jegyzeteket készítette többek között Horváth M. Ferenc. Balassagyarmat, 1998. Nagy Iván Könyvek I.
1999 Emlékkönyv Kisvác elemi iskoláiról. Bevezető Horváth M. Ferenc: Üdvözlet az Olvasónak! Vác, 1999.
1999 Várnagyok, városbírák, polgármesterek és tanácselnökök. Vác város rövid igazgatástörténete. Váci Híd, 1999., I. évf. 3-4. sz.
1999 Egy gazdátlan épület – a Vörösház. Váci Híd, 1999, I. évf. 5-7. sz.
1999 Születésnapi megemlékezés a 100 éves Deákvárról. Váci Híd, 1999, I. évf., 5-7. sz.
1999 Óév-búcsúztatók – újévi beköszöntők a 18-19. századi városi jegyzőkönyvekben. Váci Híd, 1999. I. évf., 8-10. sz.
1999 A Váci Fegyház – egy épület változatos múltja. Váci Híd, 1999, I. évf. 8-10. sz.
2000 A váci zsidóság története első említésüktől 1867-ig. Váci Híd, 2000, II. évf. 1-2. sz. Melléklet.
2000 A Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya, avagy a váci levéltár. Váci Híd, 2000, II. évf. 1-2. sz.
2000 A Kőkert és a Zöldfai malom nyomában. Váci Híd, 2000, II. évf. 1-2. sz.
2000 A váci közművelődés múltjából. [Név nélkül] Részletek a város középtávú közművelődési és közgyűjteményi koncepciójának visszatekintő, történeti fejezetéből. Váci Híd, 2000, II. évf. 1-2. sz.
2000 A nagybörzsönyi hevérek temploma. Népszabadság – Pestvidék, 2000. július 20.
2000 Nagy Iván váci évei. I: Nagy Iván emlékezete. Szerk. Tyekvicska Árpád. Balassagyarmat, 2000. Nagy Iván Könyvek 6.
2000 1848/49 váci kultuszának rövid históriája. Vác, 2000. In: Váci Füzetek 4.
2000 A váci zsidóság története. Remény, 2000. 4. sz.
2000 Veresegyház. In.: Magyarország városai. Szerk. Dr. Karvalics László. [Bp.] 2000. ÉGISZ Kiadó.
2001 Dokumentumok Újpest történetéhez, 1840-1949. Összeáll., Szerk. Sipos András. Az anyaggyűjtésben részt vett [többek között] Horváth M. Ferenc. Bp. 2001. Budapest történetének forrásai – Kerületek, városrészek – Újpest
2001 A XVIII. század [Vác] – A nagy építkezések százada. Váci Híd, III. évf., 2001. 1-2. sz.
2001 A XIX. század [Vác] – A nagy változások százada. Váci Híd, III. évf., 2001. 1-2. sz.
2002 Vác város levéltárárnak története. In: Emlékkönyv Borosy András 80. születésnapjára. Szerk. Egey Tibor, Horváth M. Ferenc. Bp., 2002.
2002 Váci krónika [Szöveg: Szalai Katalin kódexrajzoló 11 várostörténeti kódexlapjához. Lelőhely: Váci városháza]
2002 Dokumentumok Budafok-Tétény történetéhez, 1731-1950. Szerk. Czaga Viktória, Garbóczi László, Szabó Csaba. Közreműködött [többek között]: Horváth M. Ferenc. Bp. 2002. Budapest történetének forrásai – Kerületek, városrészek – Budafok-Tétény
2002 A váci választási kerületek alakulása a XX. században. Váci Híd, IV. évf., 2002. 1. sz.
2002 Vác és kerülete országgyűlési képviselőinek tablója a XX. században. Váci Híd, IV. évf., 2002. 1. sz.
2004 Pest-Solt megye és Kecskemét város 1857. és 1859. évi statisztikai és közigazgatási leírása. Kecskemét, 2004. Bács-Kiskun megye múltjából 19.
2004 A belváros szerkezeti változásai [Vác]. Váci Híd, V. évf., 2004. 1. sz.
2004 Vác térszerkezete a 20. században. Váci Híd, V. évf., 2004. 1. sz.
2004 Az I. világháborús emlékmű. Váci Híd, V. évf., 2004. 1. sz.
2004 Archivum Vaciense, azaz a váci levéltár. Váci Híd, V. évf., 2004. 1. sz.
2004 A civil közélet szinterei Vácon a 20. században. Váci Híd, V. évf., 2004. 2. sz.
2004 Egy gimnázium hétköznapjaiból, 1948-1956. In: Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig. Válogatta és szerk. Valuch Tibor. [Bp.] 2004.
2018 Nagy László: Emlékeim a hadifogságból, 1914–1921. Szerk. és az utószót írta: Horváth M. Ferenc. Vác, 2018.   
2022 A bécsi udvar és Mária Terézia királynő szívélyes látogatása Vácott. Johann Joseph Khevenhüller-Metsch főudvarmester: Naplófeljegyzés Mária Terézia váci látogatásáról. (Forrásközlés.) In: Mária Terázia váci látogatása. Vác, 2022.  
 
Szerkesztés
Kiadás éve Cím Letöltés
1996 „Késő maradékainknak tétessen jegyzésben!” Írásos emlékek Vác város múltjából 1074-1990. Összeáll.: Horváth M. Ferenc és Pintér Tamás. Szerk. Horváth M. Ferenc. Vác, 1996. Váci Történelmi Tár I.
1997 Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása. I-II. kötet. Feldolg. és az előszót írta: Borosy András. Bp. 1997. Szerk. Horváth M. Ferenc. Pest megye múltjából 8/1-2.
1998 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok I. 1589-1660. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 1998. Pest Megyei Levéltári Füzetek 27.
1999 Borosy András-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok II. 1661-1720. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 1999. Pest Megyei Levéltári Füzetek 29.
2000 Borosy András-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Igazságszolgáltatási iratok III. 1720-1740. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2000. Pest Megyei Levéltári Füzetek 32.
2000 Népek, hősök, emberek. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencia előadásai. Szerk. Horváth M. Ferenc. Mándli Gyula, Zomborka Márta. Vác, 2000. Váci Füzetek 4.
2001 „…egyházat építek itt!” Millenniumi történeti konferencia, 2000. február 25. Szerk. Horváth M. Ferenc, Mándli Gyula, Zomborka Márta., Vác, 2001. Váci Téka I.
2002 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok, 1671-1716. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2002. Pest Megyei Levéltári Füzetek 34.
2002 Emlékkönyv Borosy András 80. születésnapjára. Szerk. Egey Tibor, Horváth M. Ferenc. Bp. 2002.
2002 Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete, 1790-1867. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2002. Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 3.
2003 Borosy András-Kiss Anita-Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok, 1717-1730. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2002. Pest Megyei Levéltári Füzetek 35.
2004 Böőr László-Egey Tibor-Héjjas Pál- Horváth M. Ferenc. A Pest Megyei Levéltár – Das Komitatsarchiv Pest – Pest County Archives. Levéltárismertető. Budapest 2004.
2004 Borosy András-Kiss Anita: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok, 1731-1740. Szerk. Horváth M. Ferenc. Bp. 2004. Pest Megyei Levéltári Füzetek 36.
2004 Forró Katalin: Dunakeszi kistérség. [Bp.] 2004. Kincses könyvek – Kistérségek értékleltára. A közép-magyarországi régió köteteinek szerkesztője: Horváth M. Ferenc.
2004 Szabó Bence: Monori kistérség. [Bp.] 2004. Kincses könyvek – Kistérségek értékleltára. A közép-magyarországi régió köteteinek szerkesztője: Horváth M. Ferenc.
2006 Váci végrendeletek. I. 1706-1750 (-1754). Közreadja: Horváth M. Ferenc. Vác, 2006. Váci Történelmi Tár III.
2006 Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Forrásgyűjtemény. Közreadja: Böőr László, Gyarmati György, Horváth M. Ferenc. Bev. tanulmányt írta: Gyarmati György. Szerk. Horváth M. Ferenc. Vác, 2006. Váci Történelmi Tár IV.
2007 Sólyom Károly emlékkönyv. Vác, 2007. Szerk. Horváth M. Ferenc, Zomborka Márta. Váci füzetek 6.
2008 Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódoltság korában, 1526-1686. Bev. tanulmány írta: Molnár Antal. Szerk. Horváth M. Ferenc. Vác, 2008. Váci Történelmi Tár V.
2022 A bécsi udvar és Mária Terézia váci látogatása. Vác, 2022.  
 
Kézirat
Kiadás éve Cím Letöltés
  Vác város levéltárának története 1820-ig. Vác, é. n. 1-37. p.
1987 A váci püspöki uradalom központi igazgatása 1848-1867. Bölcsészdoktori disszertáció. Vác, 1987. Kézirat. ELTE BTK Könyvtára. 1-253. p.
 
Egyéb munkák (műszaki szerkesztés, tördelés)
Kiadás éve Cím Letöltés
1996 Borosy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740. Új sorozat VII. 1737-1740. Szerk. Kisfaludy Katalin. Bp. 1996. Tartalommutató és technikai szerkesztés: Horváth M. Ferenc. Pest Megyei Levéltári Füzetek 26.
1997 Böőr László: Adatok az ’56-os forradalom Pest megyei történetéhez. Bp. 1997.
1998 Magyar Eszter: Visegrád története, 1684-1756. Bp. 1998. Pest Megyei Levéltári Füzetek 28.
1999 Krizsán László: A szabadság balladája. Ács Károly élettörténete. Bp. 1999. Pest Megyei Levéltári Füzetek 29.

Kiállítások
Év Cím
1985 Hogyan írjuk meg üzemünk történetét? (Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya)
1985 Váci évszázadok – állandó kiállítás (Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya)
1988 Szent István király emlékezete – 950 év (Lőwy Sándor Ipari Szakközépiskola; a Madách Imre Művelődési Központ, a Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya és a Váci Városszépítők Egyesületének közös rendezvénye) 
1989 Emlékkiállítás a váci csata 140. évfordulójára (Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya)
1994 Megrajzolt tájak – Térképkiállítás (Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya)
2005 "Egyszer volt Kisvác" Id. Hörömpő Gergely fényképei (Madách Imre Művelődési Központ)
2006 '56 váci képei. Andor Gyula, Kocsis Iván, Pitz Pál és a Váci Püspöki Levéltár fotói (Arcus Galéria) 
2008 Id. Hörömpő Gergely fényképei (Ipolyság)
2009 Vác "külkapcsolatai" a 18–19. században, avagy külhoniak Vácott és váciak külhonban (Vác Város Levéltára)
2009 A Hétkápolna képekben (Nagypréposti palota, Vác)
2010 Volt egyszer egy gyár – A Kodaktól a Fortéig. Kiállítás három színben: 1. A Kodak/Forte gyár története, 2. Egy gyár végnapjai (Fekete István fotói), 3. ForteForever '10 (Fotóművészet Forte-papíron) (Váci Értéktár)
2011 A Karay-Krakkerek. Egy váci polgár(mester)-család a két világháború között. (Madách Imre Művelődési Központ, Vác)
2012 Nevezetes váci családok (Madách Imre Művelődési Központ, Vác) 
2013 Emlékkiállítás Lehotka Gábor 75. születésnapjára (Bartók Béla Zeneiskola, Vác)
2015 Dokumentumok a gyógyítás váci múltjából (Madách Imre Művelődési Központ)
2016 Vác '56. Szabadtéri fotódokumentum-kiállítás (Vác, Konstantin tér, fegyház)
2017 Id. Hörömpő Gergely fényképei (Vác Alsóvárosi Missziói Egyházközség)
2017 Hősök voltak. Váciak az I. világháború idején (Madách Imre Művelődési Központ, Vác)
2017 '56 az utcán. Szabadtéri-fotódokumentum-kiállítás (Székelyudvarhely)
2019 15 éves Vác Város Levéltára. Önök adták – mi megőrizzük. (Vác Város Levéltára)
2021 30 éve történt. Rendszerváltás – önkormányzatiság (Madách Imre Művelődési Központ)