IRATAINK

XII. EGYHÁZI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK (A XII. 11-52 jelzetű fondokat a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár 2019-ben visszavette, azok az egyházi levéltárban kutathatók.)

Fond címe Év(kör) Terjedelem (fm) Rakt. jegyzék Lajstrom / mutató Elektronikus kép
11 A Váci Püspöki Uradalom prefektusának iratai 1293-1851 (-1854), é. n. 55,23 -
a) Régi levéltár
1295-1827, é. n. 3,20 -
b) Kamarai rendeletek és rájuk tett jelentések
1691-1851 3,30 -
c) Periratok II.
1640-1849 1,10 -
d) Szerződések II.
1714-1851 (-1854) 0,87 -
e) Úrbéri iratok
1776-1845 0,27 -
f) Úrbéri összeírások (Conscriptio urbarialis)
1742-1848 0,70 -
g) Robotlajstromok
1808-1831 2,60 -
h) Dézsmalajstromok (Conscriptiones decimalis et nonalis)
1735-1848 13,60 -
i) Dézsmairatok
1702-1847 0,50 -
j) Tiszti ülési jegyzőkönyvek
1765-1851 (-1853) 8,55 -
k) Tiszti ülési iratok
1769-1851 12,82 -
l) Prefektusok iratai
1293-1851 7,72 -
12 A Váci Püspöki Uradalom Számvevőségének iratai 1735-1848 (-1911) 95,55 - -
a) A számvevő iratai
1788-1848 5,85 - -
b) A tiszttartók számadásai
1751-1809 1,65 -
c) A kasznárok számadásai
1736-1847 11,00 -
d) A kulcsárok számadásai
1735-1847 8,20 - -
e) Az ispánok számadásai
1748-1848 19,50 -
f) A községbírák számadásai
1742-1847 11,10 -
g) Az udvarbíró (castellanus) számadásai
1735-1756 0,10 - -
h) A főadószedő számadásai
1737-1841 0,70 - -
i) Gyámszámadások
1798-1848 (-1911) 1,45 - -
j) Pénztári naplók
1748-1848 7,55 -
k) Pénztári számadások, számadási okmányok
1735-1848 26,95 -
l) Vegyes számadások
18. század 1,50 - -
13 A Váci Püspöki Uradalom ügyészének iratai 18-19. század 4,50 - -
14 A Váci Püspöki Uradalom Úriszékének iratai 1726-1848 19,00 -
a) Úriszéki jegyzőkönyvek
1738-1847 2,44 - -
b) Úriszéki iratok I.
18-19. század 1,85 - -
c) Úriszéki iratok II.
1726-1848 14,70 - -
d) Az uradalmi börtön iratai
1776-1785 0,01 - -
15 A Váci Püspöki Uradalom geometrájának iratai 18-20. század 1,12 - -
a) Iratok
18-19. század 1,00 - -
b) Térképgyűjtemény
1771-1875, 20. század 0,12 fm (152 db)
16 A Váci Püspöki Uradalom castellánusának iratai 18. század 0,10 - -
51 A Váci Püspöki Uradalom kormányzójának iratai (1848) 1849-1942 12,83 -
a) Dézsmalajstromok
1849-1869 1,70 -
b) Gazdasági jegyzőkönyvek
1852-1920 2,12 -
c) Gazdasági iratok
(1848) 1849-1942 8,30 -
d) Kormányzók iratai
1852-1879 0,70 -
e) Hanzéros János uradalmi iktató iratai
1853-1856 0,01 - -
52 A Váci Püspöki Uradalom Számvevőségének iratai (1848) 1849-1944 39,75 - -
a) A számvevő iratai
1849-1890 0,70 - -
b) A kasznárok számadásai
1848-1897 2,50 - -
c) A kulcsárok számadásai
1848-1917 1,20 - -
d) Az ispánok számadásai
1848-1908 4,80 - -
e) Uradalmi tisztségi számadások
1871-1881 0,20 - -
f) Erdészeti számadások
1866-1909 2,15 - -
g) Pénztári naplók
1848-1888 2,20 - -
h) Pénztári számadások I.
1848-1895 15,40 - -
i) Pénztári számadások II.
1921-1944 10,10 - -
j) Vegyes iratok
19. század 0,50 - -
101 Az Irgalmas Rend Váci Rendházának, Kórházának és Gyógyszertárának iratai 1764-1950, é. n. 0,62 -

ELÉRHETŐSÉGEINK

Vác Város Levéltára
2600 Vác, Múzeum u. 4.
Tel: 27/305-444
info@vacarchivum.hu
igazgato@vacarchivum.hu