HÍREK

Váci térképek a világhálón
(2022-11-23)

Tisztelettel várunk december 2-án (péntek) 12 órakor a levéltárban minden szakembert, a sajtó képviselőit és akiket érdekel a térképek világa. ...
bővebben

A Váci kapuk fotópályázat eredményhirdetése
(2022-11-07)

...
bővebben

Levéltári nyitvatartás 2022. december 31-ig
(2022-10-24)

Tisztelt Ügyfeleink és Kutatóink! Vác Város Levéltára 2022. december 31-ig folyamatosan nyitva tart, kivéve a december 27-30. közötti időszakot, amikor szabadságolások miatt a levéltár...
bővebben

Kutatószolgálat szüneteltetése
(2022-08-10)

Tisztelt Kutatóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022. augusztus 22. és szeptember 4. között SZÜNETEL a kutatószolgálat a nyári szabadságolások miatt. Az ügyfélszolgálatot ez időszak...
bővebben

Cseh Tamás Projekt koncert
(2022-07-19)

...
bővebben

VÁCI HÍREK

Tájékoztatás és egyeztetés a váci cégek vezetőivel
2022-11-27 10:01:55
A szelektív hulladékot gyűjtik be
2022-11-27 10:01:24
Remek ötleteket hoztak idén is a tájépítész hallgatók
2022-11-26 12:01:11
Felújítások, fejlesztések a város északi részén is
2022-11-26 09:43:46
Sakk – Vereség a nyitó fordulóban is
2022-11-26 09:39:48

TÁMOGATÓINK

Híreink

Könyvbemutató Ipolyságon

(2011-10-09)

Vác Város Levéltára 2011. március 25-én (péntek), 16.30-kor mutatja be Vác testvérvárosában, Ipolyságon Gál Judit-Dujmov Milán: Adatok a váci ortodox keresztény közösség történetéhez c., a Limes - Váci levéltári füzetek II. köteteként megjelent kiadványt. A levéltár rövid bemutatását követően a szerzők vetítettképes előadás formájában ismertetik művüket. A rendezvény házigazdája: a Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre A bemutató színhelye: Polgármesteri Hivatal, kistanácsterem

1100 FOLYÓMÉTER VÁROSI MÚLT

(2011-10-09)

Vác Város Levéltárának 2010. évi munkája és 2011. évi tervei   A napokban tárgyalja meg a levéltár elmúlt évi munkabeszámolóját és jövő évi munkatervét Vác Város Képviselő-testületének Művelődési és Oktatási Bizottsága. Szükségesnek tartjuk, hogy munkánkról és terveinkről a város lakosságát is tájékoztassuk. A 2010-es esztendőben intézményünk működési feltételei biztosítottak voltak. A város közel 23 millió forintot költött e célra, amit kiegészítettünk 2 millió forinttal, amit pályázati úton nyertünk el. Ez utóbbi összeget kiadványok megjelentetésére, kiállítás megrendezésére és könyvvásárlásra fordítottuk. Közel 1,5 millió forintos bevételünk származott a kiadványok értékesítéséből és egyéb szolgáltatási díjakból. A mindössze négy éve célszerűen átalakított levéltárépület bensőséges belső tereivel és hangulatos udvarával jól szolgálja a levéltári alapfeladatait: az ügyfelek, a kutatók, a rendezvényeken résztvevő jó körülmények között, otthonosan érezhetik magukat. Az ötfős intézményben ma már 1100 folyóméter iratanyagot őrzünk korszerű körülmények között, klimatizált raktárakban. A levéltári anyag mindössze 9 folyóméterrel gyarapodott az elmúlt évben. Többek között átvettük Madách Imre Művelődési Központ és a Csuka család iratait, valamint Bihari József levelezését Lehotka Gáborral. Ajándékozók jóvoltából gyarapodott videó-, fotó- és aprónyomtatvány-gyűjteményünk. A Karay-Krakker család leszármazottainak felajánlása nyomán digitalizálhattuk fényképalbumaik anyagát, amelyek család- és várostörténeti szempontból is egyaránt értékesek és érdekesek. 2011-ben e képek segítségével mutatjuk be egy váci polgárcsalád életét. A jövőben is szeretnénk hasonló módon gyarapítani a levéltár gyűjteményét. Ez évben közel 92 ezer felvétel készítésével befejeztük mikrofilmjeink digitalizálását, és most már a sérülékeny levéltári anyag helyett sok esetben digitális felvételek segítségével kutathatók pl. a felekezeti anyakönyvek, Vác város 1950-ig keletkezett feudális és polgári kori testületi jegyzőkönyvei, a Váci Püspöki Uradalom tiszti ülési, vagy a Váci Káptalan Hiteleshelyi Levéltárának jegyzőkönyvei. Ma már több mint 170 ezer digitális felvétellel rendelkezünk. 2011-ben a helyi televíziók anyagát, mintegy 1700 darab SVHS-videokazettát rendezünk és digitalizálunk, hogy tartós tárolóeszközre írva megmentsük a pusztulástól az idő haladtával romló minőségű felvételeket. A levéltári feldolgozó munka során rendeztük Vác Város Polgármesteri Hivatala 1990 és 1995 között keletkezett iratait. A város 1687 és 1950-ig keletkezett közigazgatási ügyiratairól pedig már darabszintű nyilvántartással rendelkezünk. 2011-ben a térképtár és az utóbbi években átvett nagy mennyiségű tervtári anyagot rendezzük. Különös figyelmet fordítottunk arra, hogy az ügyfélszolgálati megkereséseket öt munkanapon belül megválaszoljuk. Kutatóink jó körülmények végezhetik feltáró munkájukat. Részükre korszerű digitális eljárásokkal (szkenneléssel, fényképezéssel, digitális fénymásolással) tudunk másolatot készíteni, de arra is van lehetőség, hogy a kutató napi fotójegy vásárlásával saját maga készíthessen felvételeket. Tudományos és kiadványkészítő munkánk eredményeképpen jelent meg a Váci végrendeletek II. és Limes – váci levéltári füzetek sorozatban Gál Judit és Dujmov Milán kötete a váci ortodox kereszténység történetéről. Az idén a Váci Történelmi Tárban Horváth Lajos Vác török koráról szóló tanulmányát és a Váci végrendeletek újabb kötetét jelentetjük meg. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete által meghirdetett Szép Magyar Könyv 2009 c. pályázatra beneveztük a Vác, a Dunakanyar szíve – Történelmi városkalauz helybelieknek és világcsavargóknak című, Vác Város Önkormányzata kiadásában és a levéltár szerkesztésében megjelent kötetet, amit oklevéllel jutalmazott zsűri. A levéltár által kiadott művek egy-egy példányát térítésmentesen eljuttattuk minden a városban működő megyei, városi és egyházi oktatási intézménynek és közgyűjteménynek. Az I. Váci Ünnepi Könyvhétvégén, melyen 21 nem hivatásos kiadó vett részt, még a kiállítók voltak többségben, de reméljük, hogy az idei évben már a vásárlók is nagyobb számban meg fognak jelenni. Örömmel tapasztaltuk, hogy felhívásunk eredményeképpen a helybeliek, az egykori Forte-dolgozók aktív közreműködésével létrejöhetett az országos érdeklődést kiváltó, több mint 700 látogatót vonzó Volt egyszer egy gyár – A Kodaktól a Fortéig című kiállítás. Ennek bemutattuk a Kodak/Forte gyár történetét, Fekete Istvánnak a gyár végnapjairól készített fényképeit és fotóművészek Forte-papírra készített műveit a Váci Értéktár kiállítótermében. Intézményi fennállásunk 6. évfordulóján, október 1-jén megtartottuk a 2. Levéltári napot, melyen főszerepet a Fénnyel írt múlt fényképpályázaton résztvevők kapták. Az eredményhirdetést követően az első három helyezett bemutatta fényképes anyagát az érdeklődőknek. Egy-egy ilyen rendezvény alkalmat teremt a magántulajdonban levő kulturális értékek bemutatására, a város jobb és minél szélesebb körű megismerésére. E célból tettük közzé 2011-re szóló újabb pályázati felhívásunkat Háború és hátország címmel, melyre az I. és a II. világháborúval kapcsolatos dokumentumokkal lehet pályázni. 2010 novemberében Vácott, a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnáziumban tartotta meg soros közgyűlését az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa, melyen a levéltárügy aktuális kérdéseit vitatták meg a résztvevő fővárosi, megyei és városi levéltárak képviselői. A levéltár honlapját (vacarchivum.hu) mintegy 5000 alkalommal látogatták meg 2010-ben, és ez a szám minden bizonnyal a bővülő tartalommal együtt növekszik majd. Honlapunkon minden eddigi, legújabban az első, 2005-ben megrendezett kiállításunk anyaga, id. Hörömpő Gergely fényképei is láthatók. Ha kedvük, idejük engedi, látogassanak el rendezvényeinkre, vagy a levéltár honlapjára.

ID. HÖRÖMPŐ GERGELY FÉNYKÉPEI

(2011-10-09)

Az újonnan alakult Vác Város Levéltára első rendezvénye volt 2005-ben az id. Hörömpő Gergely református lelkész fényképeiből rendezett kiállítás. Id. Hörömpő Gergely (1910-1999) fényképei azt a letűnt vagy letűnőben levő kisváci világot ábrázolják, melynek mindennapjai szorosan kötődtek a Dunához, a Duna-partra lefutó kisgazdasághoz és nem utolsósorban a református egyházhoz. A túlnyomórészt az 1960-1970-es években készített felvételek művészi fokon, mélységes emberszeretettel és  -ismerettel tárják elénk az itt élő emberek életét. A kiállítás anyagát 2008-ban bemutattuk Ipolyságon is. A képek a Kincskereső/Galéria könyvtárban láthatók.

KÖNYVAJÁNLÓ

(2011-10-09)

MEGJELENT! Gál Judit-Dujmov Milán: Adatok a váci ortodox keresztény közösség történetéhez Limes - Váci levéltári füzetek II.  A szerzők alapos levéltári kutatás alapján mutatják be az Albániából származó aromán nemzetiségű, ortodox keresztény vallású közösség váci történetét. A kötet tárgyalja az e népcsoporthoz tartozók letelepedésének, egyházközségük megalakulásának és templomuk építésének körülményeit, és tartalmazza a családtörténeti adatokat. A Függelékben megtalálhatók a közösségre vonatkozó fontosabb okiratok szövegei, valamint az egykori Középvárosi temetőben levő jellegzetes sírok fényképei és feliratai. A kötet számtalan eddigi téves véleményt is tisztáz a magyarországi és a váci "görögökkel" kapcsolatosan. 80 fekete-fehér és 47 színes illusztráció gazdagítja a kötetet. A könyv anyaga magyar és szerb nyelven is olvasható. A kötet megvásárolható a levéltárban, a váci könyvesboltokban és a Könyvtárellátónál. Ára: 2.800 Ft

ELÉRHETŐSÉGEINK

Vác Város Levéltára
2600 Vác, Múzeum u. 4.
Tel: 27/305-444
info@vacarchivum.hu
igazgato@vacarchivum.hu