IRATAINK

VIII. TANINTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK

Fond címe Év(kör) Terjedelem (fm) Rakt. jegyzék Lajstrom / mutató Elektronikus kép
51 A Kegyes Tanítórend Váci Gimnáziumának iratai 1773-1948 5,30 -
a) Tantestületi jegyzőkönyvek
1846-1930 0,12 - -
b) Általános iratok
1785-1948 1,20 - -
c) Oktatási és nevelési ügyek
1782-1875 0,20 - -
d) Tanulók nyilvántartása
1773-1941 3,41 - -
e) Pénzügyi és gazdasági iratok (A dolgozók gimnáziumának iratait l. a VIII. 52-b alatt!)
1785-1932 0,27 - -
52 A Váci Madách Imre (1951-ig Váci Állami, 1989-ig Sztáron Sándor) Gimnázium iratai (1945-) 1948-1990 2,98 -
a) Az általános gimnázium iratai
1948-1960 1,20 - -
b) A dolgozók gimnáziumának iratai
(1945-) 1948-1957 0,20 - -
c) A levelező tagozat iratai
1953-1960 0,20 - -
d) Gazdasági iratok
1948-1990 1,38 - -
61 A Váci Karolina R. K. Kereskedelmi Leány Középiskola (1941-ig Váci R. K. Négyévfolya-mú Női Felső Kereskedelmi Iskola) iratai 1937-1948 0,20 -
62 A Kereskedelmi Szakközépiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola (1965-ig Pest Megyei Tanács V. B. 2. sz. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Iskola) Vác, iratai 1955-1994, é. n. 2,67 -
63 Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola (1948-tól Közgazd. Gimn., 1952-től Közgazd. Középisk., 1954-től Áll. Közgazd. Techn., 1964-től Közgazd. Szakisk., Gép- és Gyorsíróisk., 1987-től Friss István Közgazd. Szki.) és Karacs Teréz Kollégium, Vác ir. 1952-2004 5,42 -
a) Általános iratok
1948-1949, 1961-1991 0,90 -
b) Pénzügyi iratok
1967-1986 0,11 -
c) Műszaki iratok
1963-1988 0,03 -
d) A Karacs Teréz Kollégium iratai
1952-2004 4,40 -
64 Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet, Gyakorló Iskola (1976-ig Táncsics Mihály Mezőgazdasági Technikum és Szakközépiskola), Vác iratai 1967-1981 1,08 -
65 A Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác iratai (1948-) 1950-1990 7,40 -
101 A Váci Szent István R. K. Polgári Fiúiskola iratai 1911-1948 (1949) 2,53 -
201 A Váci Nyilvános Főelemi Tanoda iratai 1862-1869 0,04 -
202 A Vác-Alsóvárosi R. K. Elemi Népiskola iratai (L. még a VIII. 204 alatt is!) 1898-1946 0,40 -
203 A Váci Ev. Elemi Népiskola iratai 1937-1948 0,02 -
204 A Váci Felsővárosi R. K. Elemi Népiskola iratai (1920-1921-ben a Szent Miklós Téri Elemi Iskola és a Vác-Alsóvárosi R. K. Elemi Iskola tanulóinak nyilvántartása is!) 1895-1938 0,97 -
205 A Váci Ref. Elemi Népiskola iratai 1901-1945 0,10 -
206 Az Isteni Megváltó Leányai és a Kegyesrendiek Vezetése Alatt Álló Kalazanti Szent József Általános Iskola (1946-ig Isteni Megváltó Leányai R. K. Magyar-német Magán Elemi Iskola) iratai 1934-1948 0,20 -
207 A Váci Szent Imre R. K. Elemi Iskola iratai 1939-1948 0,09 - -
208 Vác-Gombási R. K. Elemi Népiskola iratai 1930-1941 0,02 - -
209 A Váci Szent Miklós Téri R. K. Elemi Népiskola iratai 1920-1923 0,03 -
301 Az Árpád Fejedelem Általános Iskola (1969-ig Váci Köztársaság Úti Állami Általános Iskola, 1973-ig Váci Árpád Úti Általános Iskola, 1989-ig Árpád Úti Általános Iskola) iratai 1948-1995 1,01 - -
b) Az Árpád Fejedelem Általános Iskola Felnőttoktatási Tagozatának (korábban Dolgozók Általános Iskolájának) iratai
1958-1995 -
302 A Váci Báthori Utcai Általános Iskola iratai 1948-1970 2,70 -
a) Felvételi naplók
1951-1963 0,10 - -
b) Tantestületi jegyzőkönyvek
1948-1964 0,01 - -
c) Felügyeleti jegyzőkönyvek
1952-1963 0,01 - -
d) Bizalmas iratok
1950-1951 0,08 - -
e) Általános iratok
1948-1970 2,30 - -
f) Gazdasági iratok
1949-1968 0,10 - -
g) Dolgozók iskolájának iratai
1948-1955 0,10 - -
303 A Gábor József Általános Iskola (1953-ig Váci Állami Általános Fiúiskola, 1965-ig Ilona Utcai Általános Iskola, 1975-ig Gábor József Utcai Általános Iskola) iratai (1946-) 1948-1980 2,29 -
304 Petőfi Sándor Állami Általános Iskola (1930-ig Vác-Deákvári Állami Általános Iskola, 1948-ig Deákvári Állami Általános Iskola), Vác iratai 1922-1956 0,22 - -
305 Vác-Gombási Állami Általános Iskola 1948-1951 0,01 - -
306 A Hámán Kató Általános Iskola iratai 1948-1990 6,07 -
401 A Váci Községi Iparostanonc Iskola iratai 1931-1948 0,09 -
402 A Váci Állami Fiú és Leány Iparostanuló Iskola iratai 1948-1950 0,16 -
403 A Váci Állami Bőripari Iskola (1942-ig M. Kir. Állami Gyermekvédelem Váci Bőripari Iskolája, 1944-ig Hadiárvák M. Kir. Állami Váci Bőripariskolájának) iratai 1936-1950 0,12 -
404 Az MTH Váci 204. sz. Ipari Tanulóintézetének (1948/49-ben Váci Állami Öntőipari Iskola, 1949/50-ben Kilián György Állami Öntőipariskola, 1950/51-ben MTH 15. sz. Tanműhely, 1951/52-ben MTH 3. sz. Ipari Tanulóintézet) iratai (1945-) 1948-1958 (-1974) 1,28 -
405 Az MTH Váci 233. sz. Iparostanuló Iskolájának iratai 1949-1953 0,20 -
406 Az MTH Váci 257. sz. Iparostanuló Iskolájának iratai 1948-1952 0,20 -
601 A Siketek Váci Általános Iskolájának és Nevelőotthonának (1945-ig Siketnémák Váci Kir. Országos Intézetének) iratai 1802-1996 13,17 -
a) Igazgatói ülések jegyzőkönyvei
1802-1851 0,20 -
b) Általános iratok
1802-1996 11,89 -
c) Gazdasági iratok
1802-1850, 1925-1992 1,08 -
602 A Siketnéma Fiúk Váci (1948-ig H. Nagy Sándor) Állami Foglalkoztató Intézetének iratai 1920-1967 1,30 -
603 A Siketnéma Leányok Váci Állami Foglalkoztató Intézetének iratai 1934-1951 0,38 -
604 A Simon Antal Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (korábban Siketek Kisegítő Iskolája és Nevelőotthona) iratai (1963-) 1971-1993 0,72 -
605 Általános Iskola és Speciális Szakiskola (1968-ig Állami Gyógypedagógiai Iskola, 1986-ig Kisegítő Iskola, 1991-ig Általános Iskola), Vác iratai 1961-1993 1,24 - -
651 A Vác Városi Tanács V. B. Gazdasági-Műszaki Ellátó Szervezetének (GAMESZ) iratai 1985 0,01 - -
701 Vác Város Levéltárának iratai (1981-) 2004-2006 1,90 - -
731 A Madách Imre Művelődési Központ iratai 1967-1999 2,80 -
741 A Hajós Alfréd Ifjúsági Centrum (1954-től 1958-ig Váci Úttörő Technikai Állomás, 1989-ig Hajós Alfréd Úttörőház) iratai 1956–1990, é. n. 0,41 -
751 A Vác Városi Tanács V. B. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező Intézet iratai 1960-1994 1,23 - -
801 Vác Város Kórházának (1950-ig Vác Város Magánkórházának) iratai 1911-1953 0,24 -
802 Vác Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásának iratai 1991-1997 1,50 - -
811 Vác Városi Tanács V. B. Egyesített Szociális Intézmény (1978-ig Vác Városi Tanács V. B. I. sz. Szociális Otthon, 1984-ig Vác Városi Tanács V. B. I. sz. Szociális Otthon és Városi Gondozási Központ) iratai 1948-1990 1,11 -
851 Vác városi területi bölcsődék iratainak levéltári gyűjteménye 1964, 1974-1995, é. n. 0,16 - -
a) A IV. Sz. Területi Bölcsőde iratai
1964, 1974-1995, é. n. 0,10 - -
b) Az V. sz. területi Bölcsőde iratai
1980-1987, é. n. 0,06 - -
c) Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye iratai
1971-2003 3,50 - -
901 Vác Városi Tanács V. B. Családsegítő Központ iratai 1973-1990 (1991) 0,06 - -
3651 Napközi otthonos óvodák iratainak levéltári gyűjteménye 1972-1995, é. n. 0,29 -
a) A Bauer Mihály (korábban Bácskai) Úti és Diófa Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1972-1990, é. n. 0,06 -
b) Az Eötvös Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1995 0,03 - -
c) A Hársfa Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1993 0,02 - -
d) A Kertész Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1990 0,03 - -
e) A Kölcsey Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1992 0,02 - -
f) A Sirály Utcai Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1993 0,03 - -
g) Az Újhegyi (Népek Barátsága) úti Napközi Otthonos Óvoda iratai
1985-1994 0,02 - -
h) Vállalati, egyházi és egyesületi óvodák iratai
1985-1995 0,07 - -

ELÉRHETŐSÉGEINK

Vác Város Levéltára
2600 Vác, Múzeum u. 4.
Tel: 27/305-444
info@vacarchivum.hu
igazgato@vacarchivum.hu