HÍREK

AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA 2023
(2024-04-15)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2024. április 12-én adta át az egyesület által alapított AZ ÉV LEVÉLTÁRI KIADVÁNYA 2023 díjakat. Vác Város Levéltára II. díjat nyert az "...
bővebben

Könyvbemutató
(2024-03-04)

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt a levéltárban, 2024. március 13-án, 17 órakor. ...
bővebben

„És akkor becsukták az ablakokat” – Emlékek a váci zsidóság életéről és sorsáról
(2024-02-29)

A Vác Város Levéltára által rendezett „És akkor becsukták az ablakokat” – Emlékek a váci zsidóság életéről és sorsáról / „And then they closed the windows” – Memories of t...
bővebben

Kutatószolgálati szünet
(2024-02-12)

Tájékoztatjuk Tisztelt Kutatóinkat, hogy a levéltárban folyó karbantartási munkák miatt szünetel a kutatószolgálat 2024. február 12. és 16. között. Megértésüket köszön...
bővebben

Pályázati felhívás
(2024-01-26)

...
bővebben

VÁCI HÍREK

MEGHÍVÓ galéria avatóra
2023-10-19 07:45:30
MEGHÍVÓ galéria avatóra
2023-10-17 07:45:02
Szerdán reggel ül össze Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2023-10-16 07:56:04
VÁC MEGÚJUL
2023-10-16 07:52:35
Robbantás miatti ideiglenes útlezárás
2023-10-16 07:51:30

TÁMOGATÓINK

Közérdekű adataink

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott közzétételre kötelezett szervként Vác Város Levéltára e törvény 37. § (1) bekezdésében felsorolt listákat a törvény mellékletében meghatározott adatokkal az alábbiak szerint teszi hozzáférhetővé:

I. Szervezeti és személyzeti adatok  
1.  Vác Város Levétára
 
   Hivatalos név Vác Város Levéltára    
   Székhely 2600 Vác, Múzeum u. 4.    
   Adószám 16935286-1-13    
   Bankszámlaszám 11742094-16935286    
   Postacím H-2600 Vác, Múzeum u. 4.    
   Telefonszám 06-27-305-444    
   E-mail info@vacarchivum.hu    
   Honlap vacarchivum.hu    
   Nyitva tartás Hétfő–csütörtök 7.30–16.00  
    Péntek 7.30–13.30  
   Ügyfélszolgálat 2600 Vác, Múzeum u. 4    
    Telefon: 06-27-305-444    
    E-mail: info@vacarchivum.hu
    Levélcím: H-2600 Vác, Múzeum u. 4.
    Ügyfélszolgálati referens: Vida Ákos segédlevéltáros
    Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő–csütörtök 8.00–15.30
      Péntek 8.00–13.00
    Az ügyintézés határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján harminc nap.
   Kutatószolgálat 2600 Vác, Múzeum u. 4    
    Telefon: 06-27-305-444    
    E-mail: info@vacarchivum.hu
    Levélcím: H-2600 Vác, Múzeum u. 4.
    Kutatószolgálati referens: Juhász Gábor levéltáros
    Kutatószolgálati időpontok: Hétfő–szerda 9.00–14.00
      Csütörtök 9.00–15.00
      Péntek szünnap
    Reprográfiai díjak    
   Szervezeti struktúra Valamennyi munkatárs az igazgató közvetlen beosztottja.
   A szerv vezetője Dr. Horváth Ferenc igazgató    
    Hivatali elérhetősége: 2600 Vác, Múzeum u. 4.
      Telefon: 06-27-305-444
      E-mail: igazgato@vacarchivum.hu
         
2.  Vác Város Levéltára illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szervek listája
   
3.  Szabályzatok
   Alapító okirat
   Törzskönyvi kivonat
   Szervezeti és működési szabályzat
   Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
   Iratkezelési szabályzat és irattári terv
     
4.  Fenntartó, felügyeleti szerv:  
   Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2600 Vác, Március 15. tér 11.
 honlap: vac.hu
 
   Vác Város Önkormányzat
 2600 Vác, Március 15. tér. 11.
 tel.: 06-27-513-400, fax: 06-27-513-414
 e-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu
 honlap: vac.hu
 
     
5.  Szakmai felügyeleti szerv  
   Emberi Erőforrások Minisztériuma
 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Központi telefonszám: +36-1-795-1200
 
     
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 1. Alapvető jogszabályok
 
  1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
  1995. évi LXV. törvény az államtitokról és a szolgálati titokról [Hatályon kívül: 2010. április 1.]
  1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
  2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
  2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról
  2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  2009. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról
         
2. Rendeletek
  Kormányrendeletek      
  191/2001. (X. 18.) Korm. rend. az örökségvédelmi bírságról
  13/2002. (I. 31.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és Izrael Állam Kormánya között a magyarországi levéltárakban őrzött, védett személyes adatot tartalmazó Holocaust-dokumentumok másolatának a jeruzsálemi Yad Vashem, a Holocaust Mártírjai és Hősei Megemlékezési Hivatala részére történő átadása és felhasználása tárgyában készült adatvédelmi szerződés kihirdetéséről
  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
  90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
         
  Miniszteri rendeletek      
  13/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
  16/2001. (X.18.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról
  17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól
  3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályai
  4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról
  6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről
  7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről
  17/2002.(VI. 21.) NKÖM rendelet a kulturális örökség hatósági nyilvántartásának szabályairól
  27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről
  27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
   
3. Közérdekű adatok előírásai
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
   
4. Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok
  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
  305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
   
 5. Közérdekű adatok kezelése
  Vác Város Levéltára Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzata
  Kutatói adatkezelési nyilatkozat
  Ügyfélszolgálati adatkezelési nyilatkozat
  A jelen adatkezelési nyilatkozat a www.vacarchivum.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
Az adatok kezelését Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u. 4., az igazgató végzi.
Az adatokat harmadik személynek nem adjuk ki.
Vonatkozó jogszabályok:
  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint sz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410;  http://naih.hu
   
6. Közszolgáltatás igénybevételének rendje
  Az ügyfél- és kutatószolgálat igénybevétele a levéltári törvény értelmében mindenki számára ingyenes.
Kivételt képez a levéltári alaptevékenységhez nem tartozó szolgáltatás.
   
7. Alaptevékenység során összeállított adatbázis
  Vác az I. világháború idején (személyi adatbázis).
Jelenleg még nem nyilvános.
   
8.
A levéltár kiadványai
  Részben megvásárolhatók: árjegyzék
Részben online, térítésmentesen elérhetők
   
9. Szakfelügyeleti vizsgálat
  2021
   
10. Pályázati beszámolók
  Vác Város Levéltára pályázati beszámolói
   
11. Statisztikák
  Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer
  Központi Statisztikai Hivatal
   
12. Éves szakmai beszámolók
  Vác Város Levéltára éves szakmai beszámolói
   
 13. Kulturális közadatok listája
  A kulturális közadatok a levéltár fondjegyzéke alapján kereshetők.
A levéltári honlapon megjelenített iratok – kulturális közadatok is – digitális másolatai az általános kutatási szabályok szerint kérhetők ki.
A kulturális közadatok újra hasznosítása egyedi szerződés alapján történhet.
A kulturális közadat rendelkezésre bocsátása egyedi elbírálás, az igazgató döntése alapján történik.
A közadat újra hasznosítására vonatkozó jogorvoslati az intézmény igazgatójától kérhető.
   
III.
Gazdálkodási adatok
1.
Éves költségvetések
  Vác Város Levéltára éves költségvetései
   
2.
Éves költségvetési beszámolók
  Vác Város Levéltára költségvetési beszámolói
   
3.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
   
IV.
Közadatkereső
 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK

Vác Város Levéltára
2600 Vác, Múzeum u. 4.
Tel: 27/305-444
info@vacarchivum.hu
igazgato@vacarchivum.hu